Voorlichting keuzearrangement ouders klas 3G t/m 3M

Voorlichting keuzearrangement ouders klas 3A t/m 3F

Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) van klas 3,

Op dinsdag 5 april organiseren wij een voorlichtingsavond over de keuzearrangementen voor leerjaar 4.

Tijdens de voorlichtingsavond is er ruimte om samen met uw zoon/ dochter drie voorlichtingen naar keuze te volgen. We willen u vragen niet met beide ouders de voorlichting te bezoeken, gezien de verwachte hoeveelheid ouders en leerling. Het verzoek dus met 1 ouder, samen met uw zoon/dochter deze avond te bezoeken.

De avond ziet er als volgt uit:

Shift 1 (3A t/m 3F)

18.30 uur: inloop

18.45 uur: Welkom en uitleg

18.55 uur : naar de lokalen

19.00 uur : start voorlichtingsronde 1

19.15 uur : lokaalwissel

19.20 uur : start voorlichtingsronde 2

19.35 uur : lokaalwissel

19.40 uur : start voorlichtingsronde 3

19.55 uur : afsluiting

 

Shift 2: (3G t/m 3M)

19.45 uur: inloop

20.00 uur: welkom en uitleg

20.10 uur: naar de lokalen

20.15 uur : start voorlichtingsronde 1

20.30 uur  : lokaalwissel

20.35 uur  : start voorlichtingsronde 2

20.50 uur : lokaalwissel

20.55 uur : start voorlichtingsronde 3

21.10 uur : afsluiting

 

In leerjaar 4 krijgt iedere leerling de mogelijkheid een beroepsgericht keuzearrangement te kiezen. Dit keuzearrangement wordt afgesloten met een schoolexamen en is een belangrijk onderdeel van het diploma.

Alle BBL en KBL leerlingen kiezen twee keuzearrangementen: één voor periode 1 en één voor periode 2.

De GL/TL leerlingen maken één keuze, alleen voor periode 1.

Het keuzearrangement maakt onderdeel uit van het schoolexamen, het is dus van belang een bewuste keuze te maken.

De stage maakt ook deel uit van het cijfer van het keuzearrangement, het is dus verstandig een stage te zoeken die in de richting ligt van het arrangement. Het is niet noodzakelijk, maar wel logisch.

In de mail die op 23 maart naar u verstuurd is, zit in de bijlage de brochure met alle keuzemogelijkheden op een rijtje.

Het is belangrijk dat uw zoon/dochter deze informatie goed doorneemt, zodat er een goed beeld ontstaat wat hij/zij gaat kiezen.

De keuze moet uiterlijk woensdag 20 april 2022 bekend zijn. U ontvangt in de week van 5 april een mail met daarin de instructie hoe digitaal ingevoerd kan worden.

Wij hopen u 5 april te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet, 

Geina Schotborg

Terug naar de agenda