Floracollege

Bevorderingsnormering 2023- 2024

Het Floracollege hanteert bevorderingsnormen. Hierdoor worden leerlingen die minder goede resultaten behalen uitvoeriger besproken in de bevorderingsvergadering en wordt bepaald welke extra begeleiding de leerling nodig heeft en binnen welke leerweg / onderwijsniveau de leerling het onderwijsproces voortzet. Ook kan besloten worden het schooljaar over te doen (doubleren). In het bestand hieronder vindt u de criteria die wij hanteren.
Terug naar het nieuwsoverzicht