Nieuwsbrief zomervakantie 2023

Het schooljaar zit er weer op. Het was gelukkig weer een normaal jaar zonder de invloed van corona. We hebben er met elkaar wat moois van gemaakt. Onze examenleerlingen moesten het dit jaar weer helemaal op eigen kracht doen en kregen, als eerste groep na corona, geen versoepelende maatregelen aangereikt. Dat was best wel pittig voor ze, maar na de herkansingen blijkt dat we weer mooie slagingspercentages hebben behaald. We zijn trots op onze examenkandidaten.

Lees de volledige nieuwsbrief hier (pdf)

In deze nieuwsbrief:

Algemeen
Uitbreiding directie

Terugblik
Kamp leerjaar 1
Projectweek leerjaar 2
Bewegen & sport
Avond4daagse
Stageweek leerjaar 3
Musical
Examenfeest
Sportdag leerjaar 1 en 2
Klassenuitjes einde schooljaar
Diploma-uitreiking en foto’s

Vooruitblik
Nieuw schooljaar start met de Gouden Week
Nieuws M-stage klas 1
Vakantierooster 2023-2024

Terug naar het nieuwsoverzicht