VMBO LIFE College

LIFE for you

LIFE4You

LIFE4You  is een speciaal groepsarrangement voor leerlingen met aantoonbare extra ondersteuningsbehoeften. De leerlingen hebben potentie een vmbo-diploma te halen, maar zijn kwetsbaar en hebben extra ondersteuning nodig.

De LIFE4You klas heeft een vaste mentor die gespecialiseerd is in de doelgroep, daarnaast is er ondersteuning vanuit het zorgteam in de vorm van een vaste coach.

De leerlingen krijgen les op hun eigen niveau (BBL, KBL, TL) en worden intensief begeleid in een voorspelbaar en gestructureerde omgeving waar er consequent gehandeld wordt.

De coach begeleid de leerlingen buiten de klas en ondersteund de mentor en de docenten. Daarnaast is de coach ook verantwoordelijk voor het individuele ontwikkelingsperspectiefplan dat voor iedere leerling wordt opgesteld. Dit plan wordt samen met de leerling, ouders en specialisten geëvalueerd.

Aanmelden voor ‘LIFE 4 You’ gaat via ons samenwerkingsverband Nieuwe Waterweg Noord. Bij de leerkracht van groep 8 kan de wens voor dit arrangement kenbaar worden gemaakt.