MBO Middelharnis

Aanvraagformulieren

Vakgerichte examens

Voor vakgerichte examens zijn er vier verschillende examenvormen.

  • Beroepsproeve
  • Werkprocesexamen
  • Vaardigheidsexamen
  • Kennisexamen

In het examenplan voor een bepaalde opleiding is altijd een beroepsproeve opgenomen; de beroepsproeve is de basis van de examinering in het groene mbo. Soms is er in het examenplan ook een werkprocesexamen, een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen opgenomen.

De beroepsproeve, het werkprocesexamen en het vaardigheidsexamen zijn alle drie praktijkexamens.

Aanvraagformulier

Studenten kunnen het aanvraagformulier vinden in de digitale leeromgeving Moodle. In de studiewijzer staat informatie over examinering en de benodigde aanvraagformulieren.

https://moodle.lentiz.nl/course/view.php?id=6607

Tips van Lentiz | MBO Middelharnis

  • Lees goed de omschrijvingen van het examen door.
  • Bespreek het examen en de wijze waarop je het gaat uitvoeren met de begeleider op het examenbedrijf.
  • Vul de formulieren zorgvuldig en volledig in.
  • Maak altijd een kopie van het aanvraagformulier voor jouw eigen administratie.
  • Houd je schoolmail goed in de gaten. Alle communicatie over examens gaat via jouw schoolmail.