Examenreglement

Het belang van duidelijke informatie

Vertrouwen in de waarde van mbo-diploma’s is voor studenten, werkgevers en de maatschappij van groot belang. Lentiz | MBO Middelharnis investeert daarom veel in de kwaliteit en transparantie van examinering. Scholing van medewerkers, interne en externe assessoren is daarbij belangrijk. Maar ook communicatie over het examenproces naar betrokkenen. Een student behoort te weten wat er geëxamineerd gaat worden en op welke wijze.

De beschikbare informatie

Voor de studenten van Lentiz | MBO Midelharnis zijn de volgende documenten beschikbaar binnen de digitale leeromgeving Moodle in de Studiewijzer:

  • Handboek examens
  • Slaag/zak-regeling
  • Examenplan
  • Examenreglement

Openbaar voor iedereen zijn officiële publicaties rondom ons mbo-onderwijs, bijvoorbeeld de studiegids, onderwijs- en examenregeling, deelnemersstatuut, klachtenregeling etc.