MBO Middelharnis

Edudelta College Middelharnis is nu Lentiz

In 2017 werd bekend dat Edudelta Onderwijsgroep, waar Edudelta College MBO Middelharnis toe behoorde, niet langer zou bestaan. In een convenant werd vastgelegd dat het mbo naar Lentiz ging.
In september 2018 gingen de MBO opleidingen in Middelharnis zoals altijd van start. Alleen nu met een nieuwe naam Lentiz | MBO Middelharnis.

Gert Kant, voorzitter van de Raad van Bestuur van Lentiz onderwijsgroep is positief over de genomen formele stap: “Door het overnemen van de mbo-onderwijsactiviteiten van Edudelta College in Barendrecht en Middelharnis borgen we de aanwezigheid van de groene mbo-opleidingen in Zuid-Holland. Het biedt kansen voor de verdere doorontwikkeling van deze kwaliteit door het doorvoeren van innovaties en vernieuwingen. En het is een uitgelezen kans om de inmiddels intensieve samenwerking met het bedrijfsleven verder uit te bouwen!”

Opleidingen

Onder de vlag van Lentiz wordt het opleidingsaanbod op Lentiz | MBO Middelharnis uitgebreid.
De opleiding Hovenier wordt aangeboden in de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) op niveau 2, 3 en 4.
De opleiding Dierverzorging wordt aangeboden op niveau 2, 3, en 4 BOL.
In schooljaar 2019-2020 is gestart met een nieuwe akkerbouwopleiding, Agro Technics & Management niveau 3 en 4 BOL en BBL en in schooljaar 2023 – 2024 wordt gestart met de opleiding Agrologistiek.

Beroepencampus

In 2020 wordt er gestart met de realisatie van de Beroepscampus waar vmbo-scholen RGO en Prins Maurits en mbo-opleidingen van Lentiz | MBO Middelharnis en Albeda samen onderwijs zullen aanbieden. In deze brede beroepencampus zal ook het bedrijfsleven een plaats zal krijgen. Dit zorgt voor een verdere versterking van het onderwijs en biedt meer kansen voor studenten.