Beroepscampus Goeree-Overflakkee: wat gegevens op een rij

Hoe is het onderwijs nu georganiseerd op Goeree-Overflakkee?

Het vmbo- en het mbo-onderwijs binnen de gemeente Goeree-Overflakkee zijn gehuisvest op meerdere locaties in de kernen Middelharnis, Sommelsdijk, Stellendam en Oude-Tonge. Er zijn twee vmbo-onderwijsinstellingen (RGO Middelharnis en CSG Prins Maurits) en vier instellingen die mbo-onderwijs verzorgen (Albeda, Bouwmensen Zuid-West, STC Maritieme opleidingen en Lentiz).

Wat is de meerwaarde van een beroepscampus op Goeree-Overflakkee?

Er bestaat al geruime tijd de wens om meer samenhang te organiseren tussen de diverse opleidingen. Dit heeft als grote meerwaarde dat de keuzemogelijkheden voor alle leerlingen wordt uitgebreid, de interactie tussen de verschillende opleidingsrichtingen wordt vergroot en er een doorlopende leerlijn vmbo-mbo kan worden aangeboden op Goeree-Overflakkee.
Daarnaast speelt bij zowel het bedrijfsleven als bij de lokale beroepsopleidingen de behoefte aan meer praktijkgericht onderwijs en een betere aansluiting tussen studieomgeving en werkomgeving voor de studerende jeugd.

Wat is de doelstelling van de Beroepscampus Middelharnis?

De gemeente Goeree-Overflakkee biedt graag een breed onderwijspalet aan binnen haar gemeentegrenzen. De Beroepscampus Middelharnis is een campus waarin de deelnemende partners herkenbaar aanwezig zijn én doorlopende leerlijnen voor vmbo- en mbo-leerlingen worden aangeboden.

Hoe komt de indeling van de campus er uit te zien?

De Beroepscampus Middelharnis wordt in twee fasen gerealiseerd, een zuidelijk en een noordelijk gebouw die we voor het gemak op dit moment ‘Nieuwbouw Zuid’ en ‘Nieuwbouw Noord’ noemen. Het is niet de bedoeling deze gebouwen als afzonderlijke onderdelen te (blijven) zien. Het wordt één beroepscampus waarin betrokkenen samenwerken en leren.
Eerst wordt ‘Nieuwbouw Zuid’ gebouwd. In dit bouwdeel zullen RGO, Albeda en het Techniek College Rotterdam het onderwijs gaan geven. Na afronding van deze fase wordt ‘Nieuwbouw Noord’ gebouwd, op de plaats waar de RGO was gehuisvest (locatie Langeweg). In het noordelijke bouwdeel gaan RGO, CSG Prins Maurits, Bouwmensen Zuid-West en Lentiz samenwerken.

Is deelname vanuit het bedrijfsleven mogelijk?

De interesse vanuit lokale ondernemers om in de Beroepscampus Middelharnis te participeren neemt toe. Hoewel het ontwerp voor bouwdeel Zuid al definitief is en bouwdeel Noord nog in ontwikkeling is, is samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven binnen de gehele beroepscampus mogelijk.

Wanneer gaat de Beroepscampus Middelharnis open?

We gaan er van uit dat het project binnen de kaders (de gemaakte afspraken) kan worden gerealiseerd.  Nieuwbouw Zuid is opgeleverd en in gebruik, Nieuwbouw Noord is in volle gang. De oplevering zal dan in de zomer van 2022 plaatsvinden.