MBO Middelharnis
studenten in de tweede kamer

Excursie naar politiek Den Haag

Tijdens het programma Politiek in een Dag hebben studenten van Lentiz | MBO Middelharnis ervaren hoe onze parlementaire democratie werkt. Het was een dag vullend programma. Deze dag zorgde ervoor dat het thema burgerschap meer gaat leven voor onze studenten. Tijdens dit programma bezochten de studenten de Tweede Kamer en maakten de studenten via allerlei werkvormen op een interactieve manier kennis met de democratische rechtsstaat en politiek.

Bezoek aan het Binnenhof

Studenten hebben de publieke tribune van de Tweede Kamer bezocht. Een bezoek aan de Eerste Kamer was helaas op deze dag niet mogelijk. Ook bezochten zij de H.V. (Haya) van Someren-Downer zaal. Mevrouw van Someren is een bekende, populaire en spraakmakende VVD-politica, die samen met Hans Wiegel en Harm van Riel in de jaren zeventig het gezicht van de VVD bepaalde. Er was een quiz met allerlei vragen over ons politiek stelsel.

DemocratieLAB

De doelen van het DemocratieLAB, het vergroten van kennis over democratie, rechtsstaat en politiek en het ontdekken van de eigen rol en opvattingen over de democratische rechtsstaat en politiek hebben zowel studenten en docenten behaald.

Het DemocratieLAB bestaat uit installaties met verschillende opdrachten. De studenten kregen ieder een tablet, die hen de weg wees langs verschillende onderdelen in het lab. Op de tablet lazen zij de opdrachten en verwerkten ze hun antwoorden. Aan het einde van het bezoek werd automatisch een certificaat geprint waarin zij feedback krijgen op hun keuzes en antwoorden.

Hoewel er na deelname aan het DemocratieLAB wat kleine verschuivingen zijn, blijven de meeste mbo’ers bij hun mening.
Studenten vinden vaak het belangrijkst in een democratie dat iedereen voor de wet gelijk is, gevolgd door dat mensen het recht hebben om met elkaar te verschillen.

Debat over vuurwerk

Normaal mogen telefoons niet gebruikt worden tijdens de les. Maar wel tijdens de activiteit “Kamerdebat”.

In dit rollenspel kregen alle studenten een telefoon met daarop een individuele rolomschrijving, en een eigen berichten-inbox. Op deze telefoon konden studenten nieuwsberichten, smsjes en e-mails ontvangen over het onderwerp van het debat dat zij moeten gaan voeren: ‘Vuurwerk afsteken moet verboden worden voor particulieren’. Op de telefoon vinden zij verder informatie over hun achterban, een Wikipediapagina over vuurwerk en de standpunten van andere partijen.

De opzet van het rollenspel zorgt ervoor dat de individuele betrokkenheid van deelnemers vergroot wordt. Iedere deelnemer heeft een eigen rolomschrijving en ontvangt extra informatie op zijn of haar telefoon.

Studenten leerden tijdens deze simulatie hoe een Kamerdebat verloopt, welke rol opiniepeilingen kunnen spelen in de besluitvorming en dat ‘de wandelgangen’ net zo belangrijk kunnen zijn als het eigenlijke debat.

Overleg met de achterban, stelling verdedigen, luisteren naar een andere partij en daar vervolgens op reageren, heroverwegingen na interrupties dit hebben ze aan den lijve mogen ervaren.
Een heuse voorzitter  leidt die de deelnemers aan het debat en hen wijst op de beleefdheidsvormen hierbij.

Studenten verwerken informatie voor het debat
telefoon met de opdracht
Terug naar het nieuwsoverzicht