MBO Middelharnis
Branchetafel

Imago van de groene sector besproken tijdens de branchetafel

Het thema

“Imago” was het thema van de branchetafel op donderdag 26 september 2019. De laatste jaren zien we dat in de groene sector een groeiende arbeidsvraag is naar medewerkers en bedrijfsleiders. Tegelijkertijd merken we dat het aantal studenten dat zich inschrijft voor een groene opleiding terugloopt. Vandaar dat wij als school het bedrijfsleven hebben uitgenodigd om tijdens de branchetafel samen te spreken over het imago.

Het groene imago met zorg gebracht

Gastspreker Caroline Smeets heeft vertelt over haar ervaringen als ambassadeur van de wijkverpleging. Het werken als wijkverpleegkundige spreekt veel HBO-V studenten niet aan. Het beeld, imago, van de wijkverpleegkunde is dat het draait om steunkousen en koffiedrinken. Als ambassadeur is Caroline bezig om een juist beeld van de wijkverpleegkunde te tonen.
In gesprek met elkaar hebben we mogelijkheden besproken om de mooie, inspirerende, fascinerende kanten van de groene sector goed in beeld te brengen. Een agrariër is meer dan een boer op de trekker, een hovenier is meer dan een tuinman, een dierverzorger is meer dan een dierenknuffelaar. De diversiteit en vakdeskundigheid mogen meer belicht worden. We hebben gesproken over blogs, vlogs, meeloopmomenten. Een mogelijk vervolg aan deze avond is ook besproken.

Imago onderzoek onder studenten

Voor de zomer is er onder de studenten van Lentiz | MBO Middelharnis een onderzoek gedaan in het kader van imago. Zij hebben een aantal vragen beantwoord op drie thema’s. “De keuze” op welke manier hebben zij gekozen voor dit vakgebied. “Het vak” hoe ervaren zij het vak op dit moment van de studie. “De opleiding” hoe ervaren de studenten de opleidingslocatie en de opbouw van de opleiding.
De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd. Ook hebben we laten zien hoe de antwoorden van de studenten invloed hebben gehad op het ontwerp van de vernieuwde website en de brochure voor schooljaar 2020-2021. De antwoorden van de studenten geven ons inzicht in wat de studenten enthousiast maakt voor een opleiding in de groene sector.

Passie

Met passie het eerlijke verhaal vertellen, dit is de boodschap die Caroline ons mee wilde geven. Na de branchetafel zijn er al meerdere bezoekers van de avond geweest die ideeën en initiatieven op dit gebied hebben gedeeld.  Hieruit blijkt al hoe gepassioneerd we allemaal over ons mooie vak zijn.

Wil je de informatie van de branchetafel achteraf nog ontvangen? Klik hier.
Terug naar het nieuwsoverzicht