impressie exterieur beroepencampus

Nieuwsbrief; Start bouw Beroepscampus nadert

Middels deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rond de nieuwbouw van de Beroepscampus. De voorbereidingen van de bouw zijn in een vergevorderd stadium, en de eerste heipaal gaat bijna de grond in. Als alles volgens planning verloopt zal aannemer Vaessen eind december van start gaan met de bouw.

Informatieavond

Om omwonenden te informeren over de impact van de bouw gedurende het bouwproces is er voor deze doelgroep eind oktober een informatieavond georganiseerd. Hierbij is onder andere informatie gegeven over de mogelijke bouw-, licht- en geluidsoverlast tijdens het bouwproces. Ook is ingegaan op de gevolgen voor het verkeer rondom de Beroepscampus op korte, middellange en lange termijn. De informatieavond werd door zo’n 30 omwonenden bezocht en de aanwezigen stelden het op prijs voorlichting te ontvangen over de bouw en de consequenties daarvan.

Feestelijke viering start bouw

Voorafgaand aan de start van de bouw zal er een feestelijke viering plaatsvinden van deze mijlpaal. De start van de bouw is een symbolisch moment waarbij leerlingen, studenten en medewerkers van alle betrokken partijen samen met de architect en de aannemer een aftrap geven van de bouw.  Twee studenten van Lentiz | MBO Middelharnis zullen hierbij  als afgevaardigden aanwezig zijn. De feestelijke viering zal woensdag 27 november plaatsvinden.

Planning bouw

De bouw en ontwikkeling van de Beroepscampus vindt in twee fasen plaats. Allereerst zal op het terrein naast de huidige RGO vmbo aan de Langeweg het gedeelte ‘Nieuwbouw Zuid’ gerealiseerd worden. Naar dit gedeelte van de campus verhuizen RGO vmbo (locatie Schoolstraat), Albeda (de locaties Middelharnis en Oude-Tonge) en Techniekcollege Rotterdam. Zoals het er nu naar uitziet zal de ingebruikname van Nieuwbouw Zuid begin 2021 plaatsvinden.

Nadat Nieuwbouw Zuid gerealiseerd is gaat op de plaats van de huidige RGO vmbo (locatie Langeweg) de bouw van ‘Nieuwbouw Noord’ plaatsvinden. In het gedeelte ‘Nieuwbouw Noord’ worden de profielen Zorg en Welzijn (CSGPM), Economie en Ondernemen (CSGPM/RGO), Groen (RGO/Lentiz), de Praktische ProfielOriëntatie (PPO)/ PraktijkLeren van vmbo/pro CSGPM en MBO Bouwmensen Zuid-West aangeboden. Uiteindelijk vormen de gedeeltes Nieuwbouw Noord en Nieuwbouw Zuid één beroepscampus waarin betrokkenen samen werken en leren.

Voorlichting

De open dagen voor volgend schooljaar gaan weer van start. Hierbij is het natuurlijk van belang onze aankomende  studenten goed te informeren over de bouw van de Beroepscampus. Wat houdt de Beroepscampus in? Wat is de planning? Wat betekent het voor de leerlingen en studenten? Dit soort vragen willen we zo zorgvuldig mogelijk beantwoorden. Daarnaast willen we iedereen ook een beetje enthousiast maken voor de Beroepscampus! Hiervoor wordt aanvullend beeldmateriaal ontwikkeld.

Samenwerking met overheid en bedrijfsleven

Achter de schermen wordt met overheid, ondernemers en onderwijs een concept ontwikkeld waarbij de ontmoeting van onderwijs en bedrijfsleven plaats gaat vinden. Deze samenwerking moet leiden tot een nog betere vorming en scholing van jonge mensen. Daarnaast biedt het kansen voor bij- en nascholing van personeel in de regio. Leerlingen die op de Beroepscampus hun beroepskwalificatie behalen, kunnen aan het werk in de regio. Op de Beroepscampus worden er fysieke ruimten gerealiseerd voor bedrijven en instellingen uit de regio. De Beroepscampus wordt hiermee een leer-, werk- en ontmoetingsplaats van kennis, ontwikkeling en innovatie voor Goeree-Overflakkee en de regio’s daaromheen.

Terug naar het nieuwsoverzicht