Passend onderwijs

Passend onderwijs is niet alleen ingevoerd in het regulier en speciaal basis- en voortgezet onderwijs, maar ook in het MBO. Sinds 1 augustus 2014 zijn MBO-instellingen zelf verantwoordelijk geworden voor het organiseren en vormgeven van hun eigen ondersteuningsaanbod.

Passend onderwijs bij Lentiz | MBO Middelharnis

Iedere nieuwe student wordt uitgenodigd voor een intakegesprek. Wanneer er tijdens het intakegesprek reden is om passend onderwijs aan te bieden wordt een tweede gesprek gepland met de zorgondersteuner, een docent van school, de student en eventueel ouders verzorgers en externe ondersteuners. Een individueel begeleidingsplan wordt dan toegevoegd aan de onderwijsovereenkomst (OOK)