Dalton

Aanmelden aanvullende informatieavond voor ouders

Het kan zijn dat je ouder(s)/verzorger(s) toch nog een aantal vragen hebben voordat jullie een keuze maken.
Om die reden kunnen zij naar de aanvullende informatieavond op onze school komen. Hier worden de belangrijkste zaken nogmaals verteld, maar is er vooral ook ruimte om verdiepende vragen te stellen.

De aanvullende informatieavonden vinden plaats op onderstaande momenten:

Dinsdag 14 februari 2023 

Dalton MAVO: 19.00 uur
Novilab: 20.00 uur

Woensdag 15 februari 2023
Dalton Het Groene Lyceum: 19.00 uur

Aanmelden kan eenvoudig door onderstaand formulier in te vullen. Het is mogelijk om je aan te melden voor meerdere opleidingen.

  • Mocht dit aantal wijzigen, hoeft u dat niet aan ons door te geven.
  • Persoonsgegevens

    Lentiz Onderwijsgroep gebruikt de door jou via dit formulier verzonden persoonsgegevens enkel en alleen voor het organiseren van deze activiteit. De gegevens worden voor geen ander doel gebruikt.