Dalton

Aanmelden andere leerjaren

Soms is het nodig dat een leerling in de loop van een opleiding een overstap maakt. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat het niveau van de opleiding bij nader inzien niet goed aansluit of omdat een leerling niet goed op zijn of haar plek zit. Wanneer je als ouder(s)/verzorger(s) je kind wilt laten instromen, kun je onderstaand formulier invullen.

Instroom (tussentijds of bij aanvang nieuw schooljaar)

Onderzoek
Indien wenselijk/noodzakelijk legt onze afdelingscoördinator contact met de huidige school om te bespreken hoe zij tegenover een overstap staan, in het belang van het kind. Met andere woorden: is alles binnen hun mogelijkheden in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de leerling de opleiding daar kan afronden. Desgewenst worden ook de ondersteuningscoördinatoren van beide scholen bij dit deel van het proces betrokken.

Intakegesprek
Wij maken graag persoonlijk kennis. Leerlingen en hun ouders die in aanmerking willen komen voor instroom in het volgende schooljaar worden uitgenodigd voor een kennismakingsbijeenkomst met alle instroomkandidaten, waarna een persoonlijk kennismakingsgesprek plaatsvindt. Deze intake geeft jullie de mogelijkheid om de school en ons onderwijs beter te leren kennen. Daarnaast onderzoeken wij of hij/zij in het profiel van onze school past.

Besluitvorming
Zo snel mogelijk na de intake volgt ons plaatsingsbesluit. Op dat moment leggen wij persoonlijk contact om ouders te informeren over onze beslissing tot toelating/inschrijving en worden bij een positief plaatsingsbesluit afspraken gemaakt over het startmoment. Wanneer het gaat om een aanmelding voor een tussentijdse instroom bij aanvang van een nieuw schooljaar, is het belangrijk te weten dat pas in de laatste weken van het lopende schooljaar duidelijk wordt of en hoeveel ruimte er in het desbetreffende leerjaar is. Houd er in dat geval dus rekening mee dat het hier gaat om de laatste twee weken van het lopende schooljaar.

LET OP: Tussentijds aanmelden voor de MAVO is voor schooljaar 23/24 helaas niet meer mogelijk.

Stap 1 van 3

  • Gegevens leerling