Dalton

Onze school

Lentiz | Dalton College is van oorsprong een bijzonder openbare school in Naaldwijk die onderwijs verzorgt volgens de Daltongedachte. We richten ons uitsluitend op de theoretische leerweg van het vmbo (MAVO) en bieden daarnaast een uitdagende leerroute die vmbo en mbo op een slimme manier combineert (HGL). 

Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen we voor een veilige school met een fijne sfeer. Dit schooljaar hebben we 300 leerlingen op de MAVO en 275 leerlingen op HGL.

Persoonlijke aandacht vinden we erg belangrijk. Met inzet en energie zorgen wij voor een prettige en respectvolle leeromgeving. We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, ook voor jou!

We stimuleren je om zelfstandig te werken en om zelf beslissingen te durven nemen. We vragen je ook om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerdoelen. Uiteraard gaat dat niet vanzelf. Wij helpen je hierbij en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en in de ander.

Onze school staat middenin de samenleving. Dit houdt in dat we veel aandacht voor normen en waarden, maatschappelijke betrokkenheid, internationalisering en sport en cultuur hebben. Tegelijkertijd blijft de kwaliteit van ons onderwijs gewaarborgd en streven we naar optimale zorg voor onze leerlingen.

Dalton is no method, no system... Dalton is a way of life

Ons daltonderwijs

Het daltononderwijs gaat ervan uit dat de school leerlingen adequaat voorbereidt op hun toekomst. De samenleving waarin jij je plaats zult vinden, vraagt veel van je: zelfstandigheid, het vermogen om samen te werken, om een aanpak te kiezen voor een goed eindresultaat en om verantwoordelijkheid te dragen voor je keuzes.

Bij ons op school krijg je de kans om te groeien, om eruit te halen wat erin zit. Wij geven vertrouwen en verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Zodra we merken dat dit mogelijk is, krijg je dan ook een grote mate van verantwoordelijkheid. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn je dat ook kunt dragen. Je bent daarmee eigenaar van je eigen leerproces, op school en daarbuiten.

Evenwicht is bij ons op school erg belangrijk: groei van kennis, groei van sociale vaardigheden en groei van persoonlijkheid en zelfstandigheid moeten gelijk opgaan. Dat kan alleen in een vertrouwde leeromgeving met duidelijke regels.

Daltonkernwaarden

> Zelfstandigheid
> Samenwerken
> Verantwoordelijkheid
> Effectiviteit
> Reflectie

Meer over ons daltononderwijs

Onze school kenmerkt zich door:

 • Het werken vanuit de Daltonvisie;
 • Het streven naar onderwijs waar we maatwerk bieden aan onze leerlingen;
 • Je wordt uitgedaagd en krijgt de gelegenheid om te oefenen in het plannen, organiseren, regisseren, reflecteren en initiatief nemen;
 • Je werkt veel samen om de sociale vaardigheden en groepsinteractie te bevorderen;
 • Je wordt door een eigen coach begeleid in jouw ontwikkeling en leerproces;
 • Het didactische onderwijs biedt je ruimte aan andere inzichten en werkvormen om je taak te volbrengen;

 

 • Het voorbereiden op het leven, leren en werken in een internationale omgeving;
 • Het creëren van een fijne leerling-leraar relatie waarbij we praten mét de leerling, in plaats van tegen de leerling;
 • Het aanbieden van vakoverstijgende projecten;
 • Het werken met een eigen device zoals een laptop;
 • Het aanbieden van versterkt vreemdetalenonderwijs;
 • Het steeds meer betrekken van de leerlingen bij de gehele organisatie.

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school en ons daltononderwijs? Stel deze dan via daltoncollege@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.