Dalton College

Onze school

Lentiz | Dalton College is een kleine en gezellige school waar je je mavo- en mbo-diploma kunt halen. Onze school is bruisend en tegelijkertijd kleinschalig. Met elkaar zorgen we voor een veilige school met een fijne sfeer. Dit schooljaar hebben we 300 leerlingen op de mavo en 275 leerlingen op hgl. 

Op het Dalton College geven we, zoals de naam al doet vermoeden, daltononderwijs. Het is een ‘gewone’ school, waar alleen op een andere manier wordt omgegaan met het verkrijgen van de lesstof. Eigen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken, daar staat het daltononderwijs voor. Natuurlijk heb je de ‘gewone’ schoolvakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels, en je hebt ook ‘gewoon’ huiswerk. Persoonlijke aandacht vinden we erg belangrijk. Met inzet en energie zorgen wij voor een prettige en respectvolle leeromgeving. We leggen de lat hoog. Niet alleen voor onszelf, ook voor jou! 

We stimuleren je om zelfstandig te werken en om zelf beslissingen te durven nemen. We vragen je ook om verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen leerdoelen. Uiteraard gaat dat niet vanzelf. Wij helpen je hierbij en leren je vertrouwen te krijgen in jezelf en in de ander. Dat is nou typisch dalton.  

Onze school staat midden in de samenleving. Dit houdt in dat we veel aandacht hebben voor normen en waarden, maatschappelijke betrokkenheid en sport en cultuur. Maar we kijken ook buiten de grenzen van het Westland, bijvoorbeeld met internationalisering.  

Daarnaast zorgen we er natuurlijk voor dat er een goede kwaliteit is van onderwijs en optimale zorg voor onze leerlingen.  

Dalton is no method, no system... Dalton is a way of life

Ons daltonderwijs

Zoals hierboven al omschrijven zijn we een ‘gewone’ school, waar alleen op een andere manier wordt omgegaan met het verkrijgen van de lesstof. Je krijgt de ‘gewone’ schoolvakken zoals Nederlands, wiskunde en Engels. Daarnaast vinden we het belangrijk om je de vijf kernwaarden van het daltonderwijs bij te brengen. Daarbij leer je onder andere: 

  • Samenwerking: sociaal te zijn en midden in de maatschappij te staan. Je leert met klasgenoten samen te werken aan bepaalde taken. Handig als je dat later ook met collega`s gaat doen! 
  • Vrijheid en verantwoordelijkheid: er zijn werkafspraken en schoolregels, maar je krijgt de vrijheid om je eigen keuzes te maken. Dat vraagt natuurlijk eigen verantwoordelijkheid. Hier helpen we natuurlijk bij. 
  • Effectiviteit: ondernemend en creatief te zijn. Jij bent zelf verantwoordelijk voor je eigen taken. Je krijgt de vrijheid om het in te plannen en uit te voeren. 
  • Zelfstandigheid: vooruit te denken, te plannen en goede keuzes te maken. Krijg je jouw taak niet op tijd af? Schakel dan hulp in. 
  • Reflectie: goed na te denken over je (leer)gedrag. Hoe komt het dat je jouw taak niet op tijd hebt afgekregen?

Bij ons op school krijg je de kans om te groeien, om eruit te halen wat erin zit. Wij geven vertrouwen en verantwoordelijkheid en ruimte voor initiatief. Zodra we merken dat dit mogelijk is, krijg je dan ook een grote mate van verantwoordelijkheid. We doen dit omdat we ervan overtuigd zijn je dat ook kunt dragen. Je bent daarmee eigenaar van je eigen leerproces, op school en daarbuiten. 

Daltonkernwaarden

> Zelfstandigheid
> Samenwerken
> Verantwoordelijkheid
> Effectiviteit
> Reflectie

Meer over ons daltononderwijs

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school en ons daltononderwijs? Stel deze dan via daltoncollege@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.