Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Toetsing en examens

Overgangsnormen

Overgangsnormen voor schooljaar 2020 - 2021

Programma van Toetsing - leerjaar 1 en 2

Leerjaar 1 en 2 werken met een Programma van Toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is welke toetsen meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen. Het PvT heeft een iets minder formeel karakter dan vanaf leerjaar 3, maar we willen de leerlingen alvast goed voorbereiden op wat hen te wachten staat. Het is mogelijk dat gedurende dit schooljaar wijzigingen plaatsvinden in het PvT omdat een opgegeven planning in de praktijk niet haalbaar blijkt. Alle betrokkenen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Dalton MAVO

PvT - leerjaar 1 PvT - leerjaar 2

Dalton Het Groene Lyceum

PvT - leerjaar 1 PvT - leerjaar 2

Programma van Toetsing - leerjaar 3 en 4

Leerjaar 3 en 4 werken met een Programma van Toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is welke toetsen meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen. Hierin staat uitgebreid het examenreglement beschreven en welke leerlingen op welk moment een toets of examen hebben. Het is mogelijk dat gedurende dit schooljaar wijzigingen plaatsvinden in het PvT omdat een opgegeven planning in de praktijk niet haalbaar blijkt. Alle betrokkenen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Dalton MAVO

PvT - leerjaar 3 PvT - leerjaar 4

Dalton Het Groene Lyceum

PvT - leerjaar 3 (5-jarige route) PvT - leerjaar 3 (6-jarige route) PvT - leerjaar 4 (5-jarige route) PvT - leerjaar 4 (6-jarige route)

Examenreglement

Reglement 2021 - 2023 (voor leerjaar 3) Reglement 2020 - 2022 (voor leerjaar 4)