Dalton

Belangrijke PowerPoint presentaties

Per leerjaar is de belangrijkste informatie door de teamleider, afdelingscoördinator en coaches verzameld en op deze pagina met u gedeeld. Hieronder kunt u de verschillende onderwerpen terugvinden, maar ook de presentaties die tijdens de informatieavonden worden gedeeld zijn hier terug te bekijken.

Algemene informatie

Wij adviseren onderstaande video (duur = 5 minuten) met algemene informatie over ons onderwijs te bekijken, alvorens u doorgaat naar de informatie per leerjaar.

In de video komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • Onze kerndoelen
  • Daltononderwijs
  • Leren op maat
  • Volgen van een leerling d.m.v. coach en Learning Portal
  • Vakdocenten

Bekijk ook de volgende algemene informatie powerpoints:

Dalton MAVO

Dalton Het Groene Lyceum