Burgerschap

Sinds 2006 is thema ‘burgerschap’ landelijk op de agenda gezet en wij onderschrijven het belang van het stimuleren van actief burgerschap bij onze leerlingen. De overheid omschrijft actief burgerschap als: “de bereidheid en het vermogen om deel uit te maken van de gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”. Hieruit afgeleid heeft onze school een eigen visie ontwikkeld op burgerschap.

Burgerschap is een veelomvattend begrip. Er wordt binnen de school zeer veel gedaan om burgerschap te stimuleren. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de maatschappelijke stage, internationaliseringsuitwisselingen, onderwijs over de basisprincipes van onze samenleving, taalonderwijs, het laten deelnemen van leerlingen aan sollicitatiegesprekken, maar ook de voorbeeldfunctie die de leraren trachten te vervullen in de dagelijkse omgang met leerlingen en met elkaar.

In het kader van het stimuleren van burgerschap zijn de volgende kernwaarden geformuleerd:

• Democratie: leerlingen hebben kennis over democratie en politieke besluitvorming en ontwikkelen democratische vaardigheden;
• Participatie: leerlingen doen mee aan de samenleving zowel binnen als buiten de school;
• Identiteit: leerlingen ontwikkelen een eigen identiteit. Dit is belangrijk voor de mate van verantwoordelijkheid waar de Nederlandse samenleving een beroep op doet.