Maatschappelijke stage

Onze school is erg actief met de maatschappelijke stage en loopt hiermee voorop in vergelijking met andere scholen. De maatschappelijke stage is niet een gewone beroepenstage. Het is een stage waarbij je jezelf inzet voor een maatschappelijk doel.

Je ontmoet groepen mensen waarmee je anders niet zo snel in contact komt en het draagt bij aan de betrokkenheid naar elkaar. Het leert je verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt en de omgeving en hoe leuk het kan zijn om iets voor een ander te doen. Kortom, een maatschappelijke stage doe je niet alleen voor jezelf, maar ook voor een ander!

Het aantal uur dat leerlingen maatschappelijke stage moeten lopen is 30. Op onze school maken leerlingen in leerjaar 1 en 2 al kennis met de stage door het doen van een maatschappelijke activiteit met de hele klas. De meeste uren worden echter vanaf leerjaar 3 ingevuld. Voorbeelden van maatschappelijke stages zijn:

  • Computerles in een bejaardenhuis
  • Training geven op de sportclub
  • Organiseren van een buurtfeest
  • Schoonhouden van een natuurgebied
  • Voorlezen tijdens naschoolse opvang
  • Helpen op een kinderboerderij

Bij de maatschappelijke stage wordt er gewerkt met een stage-overeenkomst die afgesloten wordt tussen de leerling, school en de stage-aanbieder. Leerlingen documenteren en reflecteren op hun verschillende maatschappelijke stages in hun digitaal portfolio. Voor vragen over de maatschappelijke stage kun je terecht bij MAS-coördinator Charlotte Reij.