Schoolregels

Het uitgangspunt bij alle regelgeving is dat leerlingen zich kunnen ontwikkelen in een veilig omgeving, waarin iedereen met respect wordt behandeld en waarin we met elkaar een leefbare samenleving vormen. We hebben een positieve en respectvolle houding naar elkaar en elkaars eigendommen. We gaan zorgzaam om met materiaal, het gebouw, het plein en de omgeving.

Het leerlingenstatuut
De rechten en plichten van leerlingen van Lentiz Onderwijsgroep zijn vastgelegd in het leerlingenstatuut. In het statuur wordt onder meer ingegaan op regels over het onderwijs, vrijheid en beperkingen, medezeggenschap en disciplinaire regels.

Regels te laat en uitgestuurd
De schoolregels worden in de eerste schoolweken met de leerlingen besproken. Met een afvaardiging van de leerlingen wordt met regelmaat gesproken over de regels die gelden op school. Zo zijn de regels betreft te laat komen en eruit gestuurd worden duidelijk op papier gezet.  Meer informatie over de afspraken die wij hier op school met elkaar maken is te vinden in de schoolgids.