Toetsing en examens

Overgangsnormen

Zodra de overgangsnormen definitief zijn worden deze hier gepubliceerd.

Programma van Toetsing - leerjaar 1 en 2

Leerjaar 1 en 2 werken met een Programma van Toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is welke toetsen meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen. Het PvT heeft een iets minder formeel karakter dan vanaf leerjaar 3, maar we willen de leerlingen alvast goed voorbereiden op wat hen te wachten staat. Het is mogelijk dat gedurende dit schooljaar wijzigingen plaatsvinden in het PvT omdat een opgegeven planning in de praktijk niet haalbaar blijkt. Alle betrokkenen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Zodra de PvT`s definitief zijn, worden ze hier bekend gemaakt.

Programma van Toetsing - leerjaar 3 en 4

Leerjaar 3 en 4 werken met een Programma van Toetsing, zodat voor iedereen duidelijk is welke toetsen meetellen in de uiteindelijke beoordeling van de leerlingen. Hierin staat uitgebreid het examenreglement beschreven en welke leerlingen op welk moment een toets of examen hebben. Het is mogelijk dat gedurende dit schooljaar wijzigingen plaatsvinden in het PvT omdat een opgegeven planning in de praktijk niet haalbaar blijkt. Alle betrokkenen worden daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Zodra de PvT`s definitief zijn, worden ze hier bekend gemaakt.

Examenreglement

Reglement 2023 - 2025 (voor leerjaar 3) Reglement 2022 - 2024 (voor leerjaar 4)