AVG

In de loop van het jaar worden bij activiteiten regelmatig foto’s genomen. Onze school maakt voor verschillende doeleinden gebruik van deze foto’s. Dat kan voor onderwijskundige, administratie of pr-doeleinden zijn.

Toestemmingsformulier
Onze school toont graag waar we mee bezig zijn, bijvoorbeeld door middel van de schoolgids, de schoolwebsite, social media en nieuwsbrieven. We gebruiken daarbij foto’s en video’s die door de school, of in opdracht van de school, worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden, zoals activiteiten, excursies en lessen. Ook onze leerlingen en studenten kunnen op dit materiaal herkenbaar in beeld zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om met deze foto’s en plaatsen we geen beeldmateriaal waar leerlingen schade door kunnen ondervinden. Bij de start van het schooljaar vragen wij de ouder(s)/verzorger(s) in Somtoday aan te geven waar wel of niet toestemming voor wordt gegeven. Wanneer je bezwaar hebt, kun je dit op het formulier aangeven.

Mocht je onverhoopt een foto zien waar je geen toestemming voor geeft, vragen wij de administratie direct te informeren (daltoncollege@lentiz.nl).

Beeldmateriaal voor onderwijskundige en administratieve doeleinden
Voor het maken en gebruiken van foto’s en video’s in de klas en les voor onderwijskundige doeleinden heeft de school geen toestemming nodig. Ook is er geen toestemming nodig voor het plaatsen van een foto op een schoolpas of voor gebruik van een foto in het administratiesysteem. Hiervoor gelden wel de gewone privacyregels zoals dataminimalisatie, wat inhoudt dat we terughoudend zijn met het gebruik van foto’s en video’s van leerlingen en studenten.

Foto’s gemaakt door leerlingen
De school wil voor álle leerlingen en studenten een veilige omgeving zijn. Het maken van foto’s en video’s op school kan moeilijk worden verboden, maar wij gaan ervan uit dat leerlingen of studenten terughoudend zijn met het maken en publiceren van foto’s en filmpjes. Meestal overleggen betrokkenen samen over het maken en gebruik van dat beeldmateriaal. Als zij er samen niet uitkomen wordt soms de school gevraagd mee te denken.