Oudernieuwsbrieven

Voorafgaand aan elke vakantie wordt er een oudernieuwsbrief gepubliceerd op deze website en verspreid via e-mail. In deze nieuwsbrief komt belangrijke informatie aan bod, maar kijken we ook terug op de leuke activiteiten die voorgaande periode hebben plaatsgevonden.

Schooljaar 2023 – 2024