Dalton College

Ouderraad

Goed en passend onderwijs voor uw kind is belangrijk, welke in eerste instantie wordt verzorgd en wordt gewaarborgd door het lerarenteam, de mentoren, het ondersteunend personeel en de schoolleiding. Maar wist u dat alle Nederlandse scholen verplicht zijn tot het hebben van het wettelijke orgaan voor inspraak en medebestuur in het voorgezet onderwijs?

De wet Medezeggenschap Onderwijs regelt de samenstelling, taken en bevoegdheden van de ouderraad. De ouderraad heeft als taak om een klimaat van openheid, openbaarheid en onderling overleg te scheppen en in stand te houden. Voor besluiten heeft het schoolbestuur in een aantal gevallen advies of zelfs instemming van de ouderraad nodig.

De ouderraad van Lentiz | Dalton College bestaat momenteel uit vijf leden (ouders van beide opleidingen) en wij zijn een aanspreekpunt voor uw wensen en vragen. Wij vergaderen minimaal zes keer per jaar met de schoolleiding over het schoolbeleid. Voorbeelden van deze schoolzaken zijn onder andere:

  • De ontwikkelingen van Somtoday, het digitale ouder- en leerlingenportal waarin huiswerk, cijfers en berichten te vinden zijn.
  • Niveau VTO (versterkt talenonderwijs)/Anglia-examen naar een hoger niveau brengen.
  • Adviseren bij allerlei onderwerpen die te maken hebben met bijvoorbeeld de organisatie, financieel beleid en onderwijskundige projecten.

De ouderraad is te bereiken door een bericht te sturen naar: ouderraad.dalton@gmail.com.

De ouderraad voor het schooljaar 2023-2024 bestaat uit:

  • Voorzitter: Liesbeth Vogels (MAVO)
  • Secretaris: Diana de Jong (MAVO)
  • Penningmeester: Marianne van Ruijven (HGL)
  • Lid: Marijke de Kool (HGL)