Dalton College

Schoolkosten

De schoolkosten worden gevormd door onder andere de ouderbijdrage, excursies, projectdagen, de cultuur-kaart en schoolreizen. De exacte kosten worden later bekend gemaakt. Aan het begin van het schooljaar krijgen je ouder(s)/verzorger(s) informatie over hoe ze dit kunnen betalen.

WIS Collect

Via WIS Collect is het mogelijk op een veilige manier schoolkosten te betalen. De schoolkosten worden gevormd door onder andere de ouderbijdrage, excursies en schoolreizen. Een uitgebreid overzicht van hoe de kosten zijn opgebouwd is te vinden in de schoolgids.

Alle ouder(s)/verzorger(s) ontvangen aan het begin van het schooljaar een overzicht van de schoolkosten. Via een link word je doorverwezen naar een eigen pagina met daarin een handig overzicht van uitgaven en uitgevoerde betalingen per schooljaar.

Meer informatie over WIS Collect is te vinden via hun eigen website. Hier staat een overzicht van veelgestelde vragen en is een handige video te vinden.

Mocht je over de schoolkosten een vraag hebben, kun je deze stellen aan de financiële administratie via daltoncollege@lentiz.nl.

Handleiding WIS collect