Dalton College

Voorwaarden en afspraken buitenschoolse activiteiten

Wij willen dat elke buitenschoolse activiteit goed en veilig verloopt voor alle deelnemers; leerlingen en begeleiders. Hieronder vindt u de voorwaarden en afspraken die wij hanteren. Voor vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar dalton@lentiz.nl

  • Tijdens elke buitenschoolse activiteit gelden de normale schoolregels.
  • Alcohol/drugs/energydrinks meenemen of nuttigen is niet toegestaan. Ter controle kan er steekproefsgewijs een alcoholtest worden gedaan.
  • Roken en vapen is niet toegestaan.
  • Aanwijzingen van docenten, begeleiders en andere betrokken personen, zoals buschauffeurs, dienen te worden opgevolgd.
  • Gemaakte kosten door toegebrachte schade zullen op de betreffende leerling(en) verhaald worden.
  • Na schade die met opzet is aangebracht, volgt een gesprek op school en eventuele sancties.
  • Wanneer de begeleiding constateert dat een leerling gedrag vertoont dat niet samengaat met de vooraf gestelde regels zal contact met de ouders/verzorgers worden opgenomen.
  • Voor buitenschoolse activiteiten geldt, indien anders vermeld, een verplichte aanwezigheid.