NT2 onderwijs

Op het Life College nemen wij leerlingen aan die de Nederlandse taal niet als 1e taal leerden. Deze NT2 leerlingen kunnen hier onderwijs volgen op de leerlijnen BBL, KBL en TL.

Zij volgen alle vakken in een reguliere VMBO klas. Vakdocenten hebben aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Naast deze lessen wordt ondersteuning geboden door de NT2 docent. De NT2 docent biedt individueel hulp tijdens reguliere lessen. In kleine groepjes wordt gewerkt aan spreek- en schrijfvaardigheid. Ook wordt gewerkt aan het zelfvertrouwen van de leerling. Het gaat erom de talenten van deze leerlingen in brede zin aan te spreken en te ontwikkelen zodat ze niet onder hun niveau werken. Wij zijn in staat de leerling dat te bieden wat nodig is om te kunnen integreren in de maatschappij.