BBL

De BBL-opleidingen hebben normaliter een duur van twee jaar. De Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) is een combinatie van werken en leren. De BBL-opleidingen duren normaliter 2 jaar en zijn voor werknemers zijn via twee routes te volgen. Namelijk via de reguliere BBL of via een maatwerk traject voor een bedrijfsgroep. Zie hieronder de verschillen in aanpak. Let op: BBL-opleidingen worden afgerond met een landelijk erkend MBO-diploma. Daardoor hebben de werkgevers van de deelnemers recht op de subsidie praktijkleren ter waarde van maximaal EUR 2.700.- per jaar. Hierdoor hoeft het volgen van de opleiding geen geld te kosten.

Aanpak regulier:

De deelnemer werkt minimaal 16 uur per week in het bedrijf en volgt 1 dag per week de opleiding. De wekelijkse lessen worden verzorgd door docenten en specialisten uit het werkveld, dat maakt de opleiding interessant. De praktijkopdrachten zijn gekoppeld aan het dagelijks werk waardoor je het geleerde gemakkelijk kunt toepassen. Het opleidingsprogramma is een combinatie van online les en les op locatie. De groep zal uit deelnemers van verschillende bedrijven bestaan waardoor veel van elkaar geleerd kan worden!

Aanpak maatwerk voor bedrijfsgroep:
Uitgangspunt bij deze aanpak is dat Lentiz | Cursus & Consult een BBL-opleiding verzorgd voor een groep medewerkers van een bedrijf. De opleiding kan in-company (op locatie) worden verzorgd en zal toegespitst worden op de bedrijfsprocessen van het betreffende bedrijf (maatwerk). In overleg met het bedrijf wordt afgestemd wanneer de opleiding van start gaat en op welke dag en tijdstip de bijeenkomsten worden gepland (hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke eisen van een BBL-opleiding).

Voordelen voor bedrijven:
• Het opleiden van personeel stimuleert de in- en doorstroom van talentvolle medewerkers.
• De eigen praktijk is uitgangspunt binnen een impactvolle hybride leeromgeving.
• Het BBL-onderwijsaanbod versterkt de continuïteit van het bedrijf volgens het principe ‘Een Leven Lang Leren’, gestimuleerd door de overheid.
• Bewuste en betrokken medewerkers zijn ontwikkelings- en toekomstgericht bezig met hun vak waardoor zij arbeidsmarkt fit zijn.
• Werknemers maken een duurzame verandering door met een verhoogde eigen regie en veerkracht.
• Ook mogelijkheden voor internationale medewerkers die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.