Cursus & Consult

Subsidiemogelijkheden

Levenlanglerenkrediet

Heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering, ben je jonger dan 56 jaar en wil je een erkende voltijd mbo, hbo of universitaire opleiding volgen? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het levenlanglerenkrediet. Meer informatie.

Tegemoetkoming deeltijders

Wil jij vmbo-tl-, havo-, vwo of vavo- opleiding in deeltijd volgen en ben je ouder dan 18 jaar? Dan kun je als je aan een aantal voorwaarden voldoet, zoals minder dan een bepaald bedrag verdienen, recht hebben op een tegemoetkoming voor deeltijders. Meer informatie.

Startersbeurs

Heb je een opleiding afgerond, maar vind je moeilijk een baan omdat je geen werkervaring hebt? Met de startersbeurs kun je voor een periode van 6 maanden, 32 uur per week werkervaring bij een bedrijf opdoen. Je ontvangt per maand minimaal een vergoeding van €700,-. Meer informatie

Scholingsvouchers

Als uitzendkracht kun je met de Scholingsvoucher zelf de regie in handen nemen. Met de voucher kun je één of meerdere opleidingen, cursussen of trainingen kiezen tot een maximum van €500 incl. btw en is gratis.  De voucher is echt voor jou persoonlijk: dus jij bepaalt wat je wilt leren, er moet wel een relatie zijn met je huidige of toekomstige werk. Meer informatie.

Persoonlijk Kansberoepbudget

Het Persoonlijk Kansberoepbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 exclusief BTW in de opleidingskosten die gemaakt worden om de uitzendkracht om- of bij te scholen voor een kansrijk beroep.

Om in aanmerking te komen voor dit Persoonlijk Kansberoepbudget moet de uitzendkracht aan een aantal voorwaarden voldoen.

De uitzendkracht heeft in ieder geval geen hoger scholingsniveau dan mbo-4 en is werkzaam in Fase A-B | Fase 1-2-3. Meer informatie

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal biedt jaarlijks subsidie voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Dankzij de nieuwe subsidieregeling Tel mee met Taal, die loopt van 2021 tot 2024, kan dat ook komend jaar weer. Meer informatie.

SLIM regeling

Op basis van de Stimuleringsregeling voor Leren en ontwikkelen In Mkb-ondernemingen (SLIM) kunnen mkb-ers subsidie aanvragen voor verschillende activiteiten die met leren en ontwikkelen te maken hebben. Meer informatie.

NL leert door regeling

Vanuit de NL leert door regeling betaalt de overheid diverse online opleidingen voor iedereen die werkt of heeft gewerkt. Het maakt niet uit of je werkzoekende, werknemer of ondernemer bent. Meer informatie.

Transitievergoeding

Had je een vast of tijdelijk dienstverband en ben je ontslagen? Dan heb je via je werkgever mogelijk recht op een transitievergoeding. Je kunt de vergoeding bijvoorbeeld voor om- of bijscholing gebruiken, zodat de overstap naar een andere baan makkelijker wordt. Meer informatie.

AmbachtNederland

Via AmbachtNederland is het mogelijk om met behoud van je WW-uitkering een opleiding voor een ambacht te volgen. Mensen die een ambacht beoefenen zijn bijvoorbeeld de kapper, fietsenmaker, schoonheidsspecialist en de audicien. Voor de opleiding betaal je €250,-. Alle andere kosten worden door AmbachtNederland betaald. Meer informatie.

Collandarbeidsmarkt

Collandarbeidsmarkt is het arbeidsmarkt en ontwikkelfonds voor de Agrarische en Groene sector. Ze bieden tal van subsidieregelingen voor om- en bijscholing. Meer informatie.

Subsidie praktijkleren

De subsidieregeling is bedoeld voor erkende leerbedrijven die zich inzetten voor werkzoekenden of werkenden die werkloos dreigen te worden.

Het totale budget voor 5 aanvraagronden is 25,5 miljoen euro. Voor een stage of leerbaan van 40 weken ontvangt u mogelijk een vergoeding van maximaal 2.700 euro.
Meer informatie

Nederlands Taalbudget

Het Nederlands Taalbudget is een tegemoetkoming van maximaal €1500 (excl. btw) in de opleidingskosten die gemaakt worden zodat de uitzendkracht de Nederlandse taal machtig wordt. De opleiding mag een 1 op 1 training zijn of een groepstraject. De opleiding heeft als doel het vergroten van de kennis van de Nederlandse taal op de werkvloer. Meer informatie

subsidies en financieringen