Internationaal

World Horti Center

Kennisdeling stopt niet bij de grens

Lentiz | Cursus & Consult is betrokken bij verschillende internationale projecten. Kennisdeling stopt niet bij de grens. Sterker, de internationale glastuinbouwsector levert mondiaal een bijdrage aan het welzijn en welbevinden van mensen. Vanuit nauwe samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid vindt kennisdeling en innovatie plaats. Dit draagt bij aan oplossingen voor relevante maatschappelijke thema’s, zoals water, voedselvoorziening en duurzaamheid. Zo maakt leren ook de toekomst op andere continenten.

Heb je vragen over onze internationale projecten? We helpen je graag.