Lentiz| Cursus & Consult - Corona

Coronavirus

Alle lessen en andere lesgebonden activiteiten op alle cursuslocaties van Lentiz| Cursus & Consult worden opgeschort tot en met 28 april 2020. Het onderwijs vindt zoveel mogelijk op afstand plaats.

Waarom deze beslissing?

Deze maatregel is genomen naar aanleiding van de maatregelen van de overheid. Lentiz streeft naar maximale veiligheid van cursisten en medewerkers.

Wat betekent dit voor de cursisten?

  • Er vinden geen onderwijsactiviteiten plaats op de locaties van Lentiz tot en met 28 april 2020.
  • Per opleiding bekijken we hoe we onderwijs digitaal (afstandsleren) kunnen aanbieden om achterstand te voorkomen.

Hoe verder?

Cursisten worden via e-mail geïnformeerd over deze maatregel. We volgen de ontwikkelingen en maatregelen van het kabinet en laten ons goed informeren over de achtergronden en de gevolgen.

Verspreiding voorkomen

De belangrijkste maatregelen die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

  • Was je handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Geen handen schudden
  • Blijf thuis als je verkoudheidsklachten krijgt
  • Houd minimaal 1,5 meter afstand van elkaar

Heb je verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius?
Blijf thuis, ziek uit en zorg dat je anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. Je hoeft de huisarts niet te bellen. Je klachten zijn mild.

Worden je klachten erger?
Je hebt koorts (meer dan 38 graden Celsius) en je hoest of ademt moeilijk?
Dan moet je wel bellen met de huisarts of huisartsenpost. Neem bij ernstige klachten direct contact op.

De meest actuele informatie vind je op de website van de GGD en de website van het RIVM. Het RIVM heeft ook een speciaal telefoonnummer voor vragen over corona: 0800-1351. Wij blijven de informatie van het RIVM volgen en de adviezen van de betrokken instanties opvolgen. Mocht er iets veranderen op het gebied van preventie en/of de gevolgen dan communiceren wij dat o.a. op deze website.

Voor verdere uitleg en informatie kun je terecht op:

Lentiz| Cursus & Consult - Corona
Terug naar het nieuwsoverzicht