Cursus & Consult

Hercertificering flora & fauna Wet natuurbescherming

In deze herhalingscursus worden de actualiteiten op het gebied van wetgeving en gedragscodes besproken.

Na het volgen van deze bijeenkomst ontvang je een nieuw landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor het verlengen van het AOC keurmerk- of Stadswerk certificaat.

Hercertificering flora & fauna Wet natuurbescherming

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • opfrissen wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • hoe werken de gedragscodes Groenvoorzieningen, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • werkproces: jouw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
  • omgaan met calamiteiten
  • uitwisseling van je praktijkervaringen met jouw medecursisten

Voorkennis

Certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of 2 (AOC Keurmerk of Stadsbeheer)

Kosten

€ 119,-  excl. 21% btw

Cursusduur

1 dagdeel