Functionerings en beoordelingsgesprekken

Een professionele organisatie kenmerkt zich door betrokkenheid en communicatie over het te voeren beleid door de hele organisatie heen. Met elkaar als leidinggevende en medewerker afspraken maken over de te halen doelen, na te komen afspraken en ontwikkeling van medewerkers en organisatie.

Deze gesprekken worden formeel aangeduid als functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken.

 

Functionerings en beoordelingsgesprekken - Lentiz | Cursus & Consult

Functionerings en beoordelingsgesprekken

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • De cursus behandelt in 2 bijeenkomsten het verschil tussen beide gesprekken en geeft de structuur van beide aan. Zowel leidinggevende als de werknemer zijn door het volgen van deze training in staat constructief met elkaar in overleg te gaan over de ontwikkelingen die uiteindelijk de bedrijfsvoering ten goede komt.

Voorkennis

Geen

Kosten

€ 349,- excl. 21% btw

Op deze cursus is Collandsubsidie van toepassing.

 

Cursusduur

2 dagdelen