Cursus & Consult

Gewasbescherming licentie 1 uitvoeren

Als je met gewasbeschermingsmiddelen werkt moet je beschikken over een zogenaamde spuitlicentie. In bijgaand schema van Bureau Erkenningen kunt u vinden welke licentie u moet hebben. klik hier

Licentie 1 kun je behalen in zelfstudie of door het volgen van een cursus. De cursus uitvoeren gewasbescherming wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen.

Bij voldoende resultaat ontvang je van Bureau Erkenningen een licentie met een geldigheidsduur van 5 jaar. Wij verzorgen deze cursus ook specifiek voor fruitteelt en glastuinbouw in het Pools of Engels.

Gewasbescherming licentie 1 uitvoeren

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • het lezen van het etiket
  • gebruik van websites
  • herkennen van ziekten, plagen, onkruiden en abiotische afwijkingen
  • bestrijdingsmethoden en de IPM gedachte
  • toedieningstechnieken
  • hygiëne
  • veiligheid en gezondheid
  • wet- en regelgeving

Voorkennis

Geen

Kosten

€ 545,- excl. 21% btw

Herexamen € 80,- excl. 21% btw

Cursusduur

7 dagdelen (incl. examen)