Cursus & Consult

Hercertificering Wet natuurbescherming

Bent je in het bezit van een certificaat wet natuurbescherming en verloopt deze bijna? In deze hercertificering bijeenkomst worden de actualiteiten op het gebied van wetgeving en gedragscodes besproken.

Na het volgen van deze bijeenkomst ontvang je een nieuw landelijk erkende AOC keurmerk certificaat met een geldigheidsduur van 3 jaar. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor het verlengen van het AOC keurmerk- of Stadswerk certificaat.

Lentiz| Cursus & Consult - hercertificering wet natuurbescherming

Hercertificering Wet natuurbescherming

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

  • opfrissen wettelijk kader, soortenkennis, vaste rust- en verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nesten
  • hoe werken de gedragscodes Groenvoorzieningen, Bosbeheer, Natuurbeheer en Waterschappen?
  • werkproces: jouw taken en die van de opzichter, uitvoerder, beheerder, toezichthouder en/of werkvoorbereider
  • omgaan met calamiteiten
  • uitwisseling van je praktijkervaringen met jouw medecursisten

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse? Doe dan een

Incompany offerte aanvraag

Voorkennis

Certificaat Wet Natuurbescherming niveau 1 of 2 (AOC Keurmerk of Stadsbeheer)