Hercertificering Wet natuurbescherming

Ben je in het bezit van een certificaat Wet natuurbescherming en gedragscode flora & fauna en verloopt deze bijna? In onze hercertificeringsbijeenkomst worden de actualiteiten op gebied van wetgeving en gedragscodes besproken. Tevens is jouw inbreng vanuit de praktijk en uitwisseling met andere deelnemers van belang. Kortom, na het volgen van deze hercertificeringsbijeenkomst ben je weer up-to-date in te nemen maatregelen bij het plannen en uitvoeren van werkzaamheden die de flora & fauna kunnen verstoren.  

Let op: Vanaf 1 januari 2024 verandert de regelgeving rondom de Wet Natuurbescherming vanuit het AOC keurmerk. Dit heeft gevolgen voor de inhoud en kosten. 

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Resultaat

Het doel van deze hercertificeringsbijeenkomst is dat je in jouw functie op correcte wijze om te gaan met verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden wat betreft de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap. Je beschikt ook over de kennis en vaardigheden om de (juridische) verplichtingen in het kader van de Wet natuurbescherming toe te passen en bij eventuele calamiteiten helder en correct op te treden.

Aanpak

Tijdens deze (halve) dag zorgen we ervoor dat reeds bestaande kennis wordt opgefrist en zullen opnieuw ingaan wat de gedragscodes betekenen en wat jouw rol hierin is. Tevens is inbreng uit de eigen praktijksituatie en uitwisseling met andere cursisten belangrijk en zal de theorie aan de praktijk gekoppeld worden.

Na het volgen van deze hercertificeringsbijeenkomst ontvang je een nieuw landelijk erkend certificaat van AOC Keurmerk dat vijf jaar geldig is.

Lentiz| Cursus & Consult - hercertificering wet natuurbescherming

Hercertificering Wet natuurbescherming

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

In deze hercertificeringsbijeenkomst wordt gewerkt met de gedragscodes uit bestendig beheer openbare ruimte, natuur- en bosbeheer en het waterschap.

Onderwerpen:

 • Doelstelling Wet Natuurbescherming;
 • Europees kader natuurwetgeving;
 • Zorgplicht en zorgvuldig handelen met voorzorgsmaatregelen;
 • Beschermde planten en dieren met vaste rust- en voortplantingsplaatsen;
 • Jaarrond beschermde nesten;
 • Omgaan met calamiteiten, communicatie en werkproces;
 • Werkprocessen;
 • Handhaving gedragscode in de praktijk;
 • Wat te doen bij overtreding en contact met handhavers;
 • Diverse casussen;
 • Examentraining.

Wie volgen deze cursus?

Deze hercertificeringsbijeenkomst is voor uitvoerende medewerkers, opzichters, uitvoerders, toezichthouders, bedrijfsleiders, projectleiders of werkvoorbereiders in de groenvoorziening, het natuurbeheer, bosbeheer en/of waterbeheer.

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse?

Aanvraag incompany traject

Voorkennis

Voorafgaand aan deze hercertificeringsbijeenkomst is het vereist om te beschikken over een landelijk erkend certificaat van AOC Keurmerk (niveau 1 of 2).
Deelnemers moeten zich kunnen legitimeren en een geldig pasje/certificaat kunnen tonen.
Let op: het pasje of certificaat mag niet verlopen zijn!

Kosten

€150,00 excl. 21% btw (incl. lesmateriaal).
(De cursus start bij minimaal 6 deelnemers)

Cursusduur

1 dagdeel van 3 uur.