Cursus & Consult

Lean en creatief

De wereld verandert nog steeds in hoog tempo, en dat maakt dat er steeds meer flexibiliteit en inventiviteit wordt gevraagd van organisaties, bedrijven en van de mensen die er werken. De snelheid waarmee veranderingen hun intrede doen, dwingt organisaties om snel en adequaat in te spelen op de steeds veranderende eisen en waarden van hun klanten. Deze cursus  reikt lean- en creatieve technieken aan om toekomstgericht en (pro)actief te handelen in een steeds sneller veranderende persoonlijke, maatschappelijke en professionele context.

De cursus zorgt ervoor dat je een heldere (klant)vraag kan formuleren en op basis van de klantbehoefte kritisch kan kijken naar de effectiviteit van (bedrijfs)processsen. Je komt met creatieve en innovatieve oplossingen en kan ideeën op overtuigende wijze presenteren.

Bij succesvolle afronding van deze cursus ontvang je een landelijk erkend mbo-certificaat . Hiermee vergroot jij je mogelijkheden op de arbeidsmarkt en je zorgt voor een betere doorstroming naar een eventuele vervolgopleiding.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Jouw resultaat

De cursist heeft na succesvolle afronding van de cursus kennis van:

 • heeft kennis van creatieve denktechnieken
 • Lean werk- en denkstrategieën
 • heeft kennis van voorkomende procedures en standaarden in een bedrijf
 • kan objectief waarnemen uit verschillende perspectieven
 • kan flexibel associëren
 • kan beoordelingen onderbouwen
 • kan patroondoorbrekend denken
 • kan zijn oordelen uitstellen
 • kan luisteren, samenvatten en doorvragen
 • kan divergent en convergent denken
 • kan processen/projecten documenteren
 • kan lean en creatieve instrumenten en technieken toepassen (bijvoorbeeld het ‘visgraat diagram’, de ‘5x Why’ methode, de ‘Pareto-analyse’)
 • heeft kennis van het ICE-model
 • heeft kennis van het Lean Transformatiemodel
 • heeft kennis van lean en creatieve processtappen
 • kan problemen aangaan volgens de Plan, Do, Check, Act cyclus
 • kan de klantvraag vertalen naar concrete doelstellingen

Aanpak

Tijdens de cursus ga je vooral praktisch aan de slag met opdrachten. Later in de cursus ga je je vooral richten op het productieproces van je eigen bedrijf en het maken van een verbeterplan. Je kan kiezen tussen twee examenvormen:

Een presentatie waarin de student reflecteert, met aanvullend mondelinge kennisvragen.

Een schriftelijke opdracht waarin de student reflecteert en bevraagd wordt op zijn kennis.

lean-creatief

Lean en creatief

Starten met deze cursus?

Offerte aanvragen

Inhoud

Theorie en oefenvragen over Lean werken en creatief denken. Je verdiept je in wat Lean werken inhoudt. Hoe kun jij binnen je bedrijf Lean gaan werken? Welke Lean technieken kun je gebruiken? Ook leer je over creatieve denktechnieken. Wil je graag weten hoe je out-of-the-box kunt denken? Of hoe je nieuwe, originele ideeën kunt bedenken? Allemaal vragen waar je antwoord op krijgt als je de theorie leest. Door na elk hoofdstuk de oefenvragen te beantwoorden kun je checken of je de theorie begrepen hebt.

Praktijkopdrachten die je thuis, op school of op je leerbedrijf uitvoert. In de praktijkopdrachten ga je onderzoeken hoe er op jouw leerbedrijf wordt gewerkt. Zijn de bedrijfsprocessen al Lean? Ook kijk je hoe je de bedrijfsprocessen zou kunnen verbeteren door creatieve denktechnieken te gebruiken.

Wie volgen deze cursus?

Iedereen binnen een organisatie die bezig is met het creëren van waarde en minimaliseren van verspillingen.

Wist je dat deze cursus ook bij jou op het bedrijf gegeven kan worden? Met meerdere medewerkers. Interesse? Doe dan een

Incompany offerte aanvraag

Voorkennis

Medewerkers die werken in de proces- of maakindustrie en zich verder willen ontwikkelen in het elimineren van verspillingen in het proces.

Kosten

In overleg.

Cursusduur

7 dagdelen inclusief examen.