Cursus & Consult

Medewerker voeding en technologie (niveau 2)

De opleiding is bedoeld voor zittende of nieuwe medewerkers die een goede stap voorwaarts willen maken in hun functie en in hun ontwikkeling. Met de opleiding worden de medewerkers beter toegerust op de uitoefening van hun werk, werkzaamheden en toekomstige ontwikkelingen.

De medewerker voeding en technologie voert routinematige werkzaamheden uit, op verschillende werkplekken, bij de bereiding en verpakking van voedsel. Hij werkt volgens standaardprocedures en zorgsystemen in een vastgesteld tempo. Hij beschikt over algemene basiskennis en -vaardigheden voor het bereiden en verpakken van voedsel voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Lentiz| Cursus & Consult - voeding en technologie

Medewerker voeding en technologie (niveau 2)

Voor meer informatie

Inhoud

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt product bereiding voor
  • Bereidt product
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Vmbo/diploma.
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).

 

Cursusduur

De opleiding duurt 2 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.