Cursus & Consult

Plantenfysiologie C en D

Een efficiënt klimaatbeheer in de kas kan pas bereikt worden, als er kennis is van de vele factoren die het klimaat beïnvloeden. Met uitleg over het mollierdiagram worden deze factoren duidelijk gemaakt. Daarnaast komen regelingen en instellingen aan de orde en vegetatief en generatief sturen.

Plantenfysiologie C en D

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

Plantenfysiologie C: Klimaataspecten gerelateerd aan het mollierdiagram.

Plantenfysiologie D: Klimaatregeling, instellingen en gewasbeoordeling m.m.v. Priva en Hoogendoorn.

Voorkennis

Plantenfysiologie A en B

Kosten

€ 925,- excl. 21% btw

Cursusduur

8 dagdelen