Vakexpert voeding en kwaliteit (niveau 4)

De vakexpert voeding en kwaliteit is de verbindende schakel tussen kwaliteit en voedsel. Hij heeft inzicht in en continu aandacht voor de kwaliteit en het verbeteren van het voedsel en het bijbehorende proces, zowel van het primaire proces als van zijn eigen werk.
Hij is gericht op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van voedsel/voeding en speelt daar op in. Hij is continue alert op veranderende (inter)nationale kwaliteitsnormen en de invloed daarvan op de eigen bedrijfsprocessen. Hij heeft voortdurend aandacht voor de traceability en spreekt medewerkers aan op hun gedrag als dat kwaliteits-/veiligheids-/milieurisico’s met zich meebrengt.
De vakexpert voeding en kwaliteit heeft zijn werkplek zowel op de werkvloer als in het laboratorium. Hij neemt deel aan interne en externe projecten/onderzoeken.

De vakexpert opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Lentiz| Cursus & Consult - voeding en technologie

Vakexpert voeding en kwaliteit (niveau 4)

Voor meer informatie

Inhoud

vakexpert voeding

 •  Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Stelt onderzoeksplan op
  • Voert onderzoeksplan uit en adviseert
  • Begeleidt bij de uitvoering van onderzoek
 • Nederlandse taal, rekenen (3f)
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 3 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).

 

Cursusduur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.