Vakexpert voeding en technologie (niveau 4)

De werkzaamheden van de vakexpert voeding en technologie zijn gericht op het ontwikkelen en bereiden van voedingsmiddelen voor mens en dier. Hij werkt zelfstandig met specialistische (en complexe) apparatuur en is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van werkzaamheden. Hij is voortdurend alert op het voorkomen van besmettingsbronnen en situaties die gevaar opleveren voor de voedselveiligheid.
De vakexpert voeding en technologie heeft een uitvoerende, coördinerende, aansturende en adviserende rol.  Hij is verantwoordelijk voor het eigen werk en voor de resultaten van teams/projecten/afdelingen in de organisatie. Hij werkt zelfstandig zonder (tussentijds) verantwoording af te leggen aan een leidinggevende en hij kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy

Lentiz| Cursus & Consult - voeding en technologie

Vakexpert voeding en technologie (niveau 4)

Voor meer informatie

Inhoud

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt product
  • Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnische gebied
  • Organiseert optimalisatie product en proces
  • Neemt deel aan projecten
 • Nederlandse taal, rekenen (3f)
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 3 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).

 

Cursusduur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.