Cursus & Consult

Veilig werken met de motorkettingzaag, herhalen

Heb jij al eerder een certificaat  behaald?

Dan is deze opfriscursus voor jou. De Arbo wet schrijft namelijk voor dat je als gebruiker van deze machines regelmatig geïnstrueerd moet worden in de gevaren en het gebruik. Werken met een motorkettingzaag brengt veiligheidsrisico’s met zich mee. De zaag draait snel en het hout kan zich onvoorspelbaar gedragen. Denk aan plotseling vallende takken of bomen, splijtende stammen, opverende takken en wegdraaiende bomen. Daarnaast kan er blootstelling plaatsvinden aan: lawaai, trillingen, schadelijke stoffen zoals o.a. uitlaatgassen en stof.

Tijdens deze training word je kennis over dagelijks onderhoud en vaardigheid in het veilig en ergonomisch verantwoord werken opgefrist.
Tijdens de praktijk word je beoordeeld en geobserveerd.

Bij voldoende beoordeling ontvang je een certificaat met een geldigheidsduur van 5 jaar.

Veilig werken met de motorkettingzaag, herhalen

Starten met deze cursus?

Data en inschrijven

Inhoud

  • introductie, veiligheid en Arbo-wet
  • opbouw van de motorkettingzaag
  • dagelijks onderhoud van de motorkettingzaag
  • gebruik persoonlijke  beschermingsmiddelen
  • vellen van bomen (theorie en filmmateriaal)
  • houding (ergonomie)
  • praktijk velling/uitsnoeien en afkorten
  • toetsing velling

N.B. Het is bij wet niet toegestaan om linkshandig te zagen. Ook linkshandigen dienen rechtshandig te zagen.

Voorkennis

Certificaat veilig werken met de motorkettingzaag

Kosten

€ 239,- excl. 21% btw

Cursusduur

1 dag

Een in-company maatwerktraject kan uiteraard ook, vraag ons hiervoor naar de mogelijkheden.