Voeding en technologie (niveau 2, 3 en 4) voor food operators

Lentiz | Cursus & Consult verzorgt BBL-opleidingen Voeding & Technologie voor werknemers in de voedingsmiddelensector. Met behulp van bestaande en nieuwe technologieën wordt onze voeding ontwikkeld, bereid, getest en verpakt. Voorop staat dat de kwaliteit van het voedsel goed moet zijn. Steeds vaker wordt naar oplossingen gezocht voor duurzaam produceren en minder voedselverspilling. De smart industry is in opkomst met een verzameling aan technische innovaties en digitalisering, denk aan robotisering en 3D-food printing. Deze kansrijke branche is volop in beweging met veel werk en doorgroeimogelijkheden.

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Jouw resultaat

BBL-niveau 2, 3 en 4
In de praktijkgerichte opleiding Voeding & Technologie leert de deelnemer alles over het bereiden en verpakken van voedingsmiddelen. Daarbij wordt gelet op smaak, hygiëne, kwaliteit en voedselveiligheid.

Als medewerker voeding & technologie (niveau 2) is de deelnemer inzetbaar op meerdere werkplekken in het bedrijf. De deelnemer neemt de receptuur en de planning door en maakt apparatuur klaar voor gebruik. Uiteraard werkt de deelnemer hygiënisch en volgens de bedrijfsprocessen. De deelnemer zorgt ervoor dat de producten altijd de juiste kwaliteit hebben.

Als vakbewaam medewerker voeding & technologie (niveau 3) heeft de deelnemer naast taken als medewerker ook een begeleidende rol en is verantwoordelijk voor zowel eigen werk als het werk van het team.

Als vakexpert voeding & technologie (niveau 4) stuurt de deelnemer de processen aan, is verantwoordelijk voor de voortgang van het werk en houdt zich bezig met het opstellen van planningen. Als lid van een verbeterteam kan de deelnemer aan projecten deelnemen voor het optimaliseren van werkprocessen.

Diploma

De opleidingen worden afgerond met een examen voor het beroepsgerichte deel (Proeve van Bekwaamheid), de keuzedelen en de vakken Nederlands, Engels, rekenen. Een portfolio wordt opgebouwd voor loopbaan, burgerschap en beroepspraktijkvorming. Wanneer een deelnemer dit succesvol heeft afgerond ontvangt de deelnemer een officieel MBO-diploma.

operators in de voedingsindustrie

Voeding en technologie (niveau 2, 3 en 4) voor food operators

Starten met deze opleiding?

Offerte aanvragen

Inhoud

De opleidingen bestaan uit de thema’s:
• kwaliteit
• voedselproductie
• grondstoffen
• consument
• project en onderzoek

De beroepsgerichte thema’s bestaan bijvoorbeeld uit het bereiden en optimaliseren van voedingsproducten, kwaliteitscontroles in het laboratorium of bij de kwaliteitsdienst, het actualiseren van handboeken, het voorbereiden en uitvoeren van audits. De lessen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan, burgerschap en beroepspraktijkvorming maken deel uit van de opleiding.

Aanmelden en voorwaarden

De deelnemer is toelaatbaar tot de opleiding Voeding & Kwaliteit wanneer een vmbo-diploma is gehaald in de gemengde, theoretische of kaderberoepsgerichte leerweg. In de intakeprocedure wordt gekeken of de opleiding past en of de deelnemer het niveau aankan. Daarnaast heeft de deelnemer  een leerwerk of arbeidsovereenkomst bij een erkend leerbedrijf van minimaal 16 uur per week, exclusief de lesdag.

Wie volgen deze opleiding?

Medewerkers in de voedingsindustrie die een stap willen maken in hun ontwikkeling of zij-instromers die graag in de voedingsindustrie aan de slag willen.

Ben je geïnteresseerd in een reguliere BBL-opleiding? Of ben je werkgever of verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers binnen een bedrijf en geïnteresseerd in de reguliere BBL-opleiding of een maatwerk opleiding voor een bedrijfsgroep? Neem dan contact op met Robin Snoek: rsnoek@lentiz.nl 

Inschrijving

De opleiding kan worden gevolgd als er wordt voldaan aan de vooropleidingseisen en er een leerwerk of arbeidsovereenkomst is bij een erkend leerbedrijf van minimaal 16 uur per week, exclusief de lesdag. Inschrijving vindt plaats via de website van Lentiz | MBO LIFE College: Voeding & kwaliteit – Lentiz | MBO LIFE College

Kosten

De opleidingskosten bestaan uit het wettelijk cursusgeld, de aan te schaffen leermiddelen en (in geval van een maatwerk traject) maatwerk kosten.

Opleidingsduur

2 jaar