Cursus & Consult

Voeding & kwaliteit (niveau 4)

Lentiz | Cursus & Consult verzorgt de opleiding ‘Voeding en Kwaliteit’ voor werknemers in de voedingsmiddelen sector. Met behulp van bestaande en nieuwe technologieën wordt onze voeding ontwikkeld, bereid, getest en verpakt. Voedselveiligheid en voedselkwaliteit worden steeds belangrijker. Dat betekent dat medewerkers zich meer bezighouden met kwaliteitscontroles en het borgen van de kwaliteit. Er worden veel interne en externe audits uitgevoerd. Daarbij zijn contacten met de controlerende en certificerende instanties van groot belang. De branche is volop in beweging en heeft veel aandacht voor duurzaamheid en het voorkomen van voedselverspilling. Een kansrijke sector met veel werk en doorgroeimogelijkheden!

Opleidingsadvies Offerte aanvragen

Jouw resultaat

In de praktijkgerichte opleiding Voeding & Kwaliteit leert de deelnemer over de bereiding en kwaliteitsborging van voedingsmiddelen. De deelnemer analyseert, onderhoudt en verbetert kwaliteitssystemen zodat de voedselveiligheid en kwaliteit kan worden gegarandeerd. De deelnemer houdt zich bezig met onderzoek naar de kwaliteit van de grondstoffen, productiemethodes en verpakkingen.

Diploma

De opleidingen worden afgerond met een examen voor het beroepsgerichte deel (Proeve van Bekwaamheid), de keuzedelen en de vakken Nederlands, Engels, rekenen. Een portfolio wordt opgebouwd voor loopbaan, burgerschap en beroepspraktijkvorming. Wanneer een deelnemer dit succesvol heeft afgerond ontvangt de deelnemer een officieel MBO-diploma.

verandermanagement-in-food

Voeding & kwaliteit (niveau 4)

Starten met deze opleiding?

Offerte aanvragen

Inhoud

De opleidingen bestaan uit de thema’s:
• kwaliteit
• voedselproductie
• grondstoffen
• consument
• project en onderzoek

De beroepsgerichte thema’s bestaan bijvoorbeeld uit het bereiden en optimaliseren van voedingsproducten, kwaliteitscontroles in het laboratorium of bij de kwaliteitsdienst, het actualiseren van handboeken, het voorbereiden en uitvoeren van audits. De lessen Nederlands, Engels, rekenen, loopbaan, burgerschap en beroepspraktijkvorming maken deel uit van de opleiding.

Aanmelden en voorwaarden

De deelnemer is toelaatbaar tot de opleiding Voeding & Kwaliteit wanneer een vmbo-diploma is gehaald in de gemengde, theoretische of kaderberoepsgerichte leerweg. In de intakeprocedure wordt gekeken of de opleiding past en of de deelnemer het niveau aankan. Daarnaast heeft de deelnemer  een leerwerk of arbeidsovereenkomst bij een erkend leerbedrijf van minimaal 16 uur per week, exclusief de lesdag.

Wie volgen deze cursus?

Kwaliteit medewerkers in de voedingsindustrie die een stap willen maken in hun ontwikkeling of zij-instromers die graag in de voedingsindustrie aan de slag willen.

Ben je geïnteresseerd in een reguliere BBL-opleiding? Of ben je werkgever of verantwoordelijk voor het opleiden van medewerkers binnen een bedrijf en geïnteresseerd in de reguliere BBL-opleiding of een maatwerk opleiding voor een bedrijfsgroep? Neem dan contact op met Robin Snoek: rsnoek@lentiz.nl 

Inschrijving

De opleiding kan worden gevolgd als er wordt voldaan aan de vooropleidingseisen en er een leerwerk of arbeidsovereenkomst is bij een erkend leerbedrijf van minimaal 16 uur per week, exclusief de lesdag. Inschrijving vindt plaats via de website van Lentiz | MBO LIFE College: Voeding & kwaliteit – Lentiz | MBO LIFE College

Kosten

De opleidingskosten bestaan uit het wettelijk cursusgeld, de aan te schaffen leermiddelen en (in geval van een maatwerk traject) maatwerk kosten.

Opleidingsduur

1 tot 2 jaar