Cursus & Consult
Motorkettingzaag NKC-certificaat

Waarom een NKC-certificaat behalen?

Al jaren kan je bij Lentiz | Cursus & Consult je motorkettingzaagcertificaat (lichte en zware velling) behalen of verlengen. Hier gaan we ook zeker mee door. Daarnaast is het vanaf januari 2021 mogelijk via ons het NKC-certificaat (Nederlands Kettingzaag) te behalen. We zijn er trots op dat we ons 1 van de 5 erkende NKC-exameninstellingen in Nederland mogen noemen.
Lentiz| cursus en consult - NKC-certificaat

Het NKC-certificaat is een keurmerk dat je kunt behalen door het met goed gevolg afleggen van examens voor kettingzagen. Dit kan tijdens een opleiding of als een opzichzelfstaand examen. Dit certificaat is het bewijs dat de houder kennis en kunde heeft op een uniform vastgesteld niveau. Bureau Erkenningen beheert het certificatiesysteem en het online register van gecertificeerde.

Wie bepaalt het benodigde opleidingsniveau?

Het voor de werkzaamheden benodigde opleidingsniveau is vastgesteld door werkgevers in de sector bos en natuur, brancheorganisaties en terreineigenaren.

Waar kan je je aanmelden voor een NKC-opleiding of examen?

Dit kan bij een erkende opleider/exameninstelling. De lijst met erkende exameninstellingen staat hier.

Je hoef niet per se een opleiding te volgen om het NKC-examen te mogen doen!

Als je ooit een opleiding of cursus hebt gedaan, of je hebt al veel ervaring met kettingzagen, dan kun je je aanmelden bij een van de NKC-opleiders/ exameninstellingen. In overleg bepaal je het niveau waarop je het examen wilt doen.

Je hebt al een certificaat van een afgeronde opleiding. Moet je nu opnieuw (een NKC) examen doen?

Nee, als jouw werkgever of opdrachtgever dit certificaat erkent hoef je niets te doen. Ja, als je opdrachtgever eist dat je aantoonbaar aan de nieuwe eisen voldoet. Dan moet je examen doen om het NKC certificaat te halen.

Lentiz| cursus en consult - NKC-certificaat

Wat als je zakt op een examen op niveau 5 (zware velling)?

Als tijdens je beoordeling blijkt dat je wel voldoet aan een van de lagere NKC-niveaus kan de beoordelaar een certificaat verstrekken op het wel behaalde niveau.

Waarom een NKC-certificaat behalen?

De Arbowet eist dat je aantoonbaar gekwalificeerd bent om te werken met een gevaarlijke machine. Dit kan op meer manieren. Steeds meer werkgevers en opdrachtgevers stellen duidelijke eisen waar hun medewerkers en opdrachtnemers aan moeten voldoen. NKC is een nationaal gedragen standaard voor wat iemand kent en kan met een kettingzaag. Met het NKC is er geen discussie meer of iemand competent is en op welk niveau en dit kan een reden zijn dat je alleen nog met dit certificaat op bepaalde terreinen zaagwerkzaamheden mag verrichten.

Waar kun je een NKC-certificaat aanvragen?

Om een NKC-certificaat te halen moet je examen doen bij 1 van de erkende opleidingsaanbieders.

Cursisten die een NKC-examen hebben gedaan, krijgen een certificaat op het niveau waarvan ze hebben bewezen dat ze erover beschikken. Ze ontvangen een pasje met een certificeringsnummer. Ze worden onder dat nummer ingeschreven in een landelijk register dat wordt bijgehouden door Bureau Erkenningen.

Lentiz| Cursus & Consult - NKC-certificaat

Hoe zit het als je een ETW-certificaat hebt? T/m welk KZ-niveau reikt dat?

ETW’ers moeten in het bezit zijn van een motorzaag certificaat om toegelaten te worden tot het examen. Het niveau van het certificaat was tot nu toe niet gedefinieerd. Het bezitten van een ETW-certificaat betekent dus niet automatisch dat deze persoon voldoet aan een NKC-niveau.

Met de nieuwe NKC standaard kan het Nederlands lid van de EAC (VHG) beslissen dat de instap eis voor een ETW-examen wordt gedefinieerd op een bepaald NKC-niveau. Dit besluitvormingsproces loopt nog.

Waar kan je informatie vinden over NKC-examinering/certificering

  • Moet jij een motorkettingzaagcertificaat behalen?
  • Ben je binnenkort toe aan verlenging van je motorkettingzaagcertificaat?
  • Heb je een opdracht waarvoor de opdrachtgever specifieke eisen stelt aan je kettingzaagcertificaat?

Neem dan contact met ons op zodat we de mogelijkheden van opleiding/NKC-examen kunnen bespreken. Een standaard planning staat hiervoor niet op de website.

Bekijk hier ons cursusaanbod
Terug naar het nieuwsoverzicht