Dalton MAVO & Het Groene Lyceum

Ziekmeldingen

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vragen we de ouder(s)/verzorger(s) dit voor de lessen beginnen aan ons door te geven. Dit kan via het telefoonnummer 0174 – 62 47 10 of via absentie-dal@lentiz.nl.

Als de afwezigheid langer dan één dag duurt, is het belangrijk ons elke dag van afwezigheid te laten weten.

Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan een arts of orthodontist, kan de leerling vooraf een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven verklaring met handtekening inleveren bij de receptie.

Wil je bijzonder verlof aanvragen? Lees de voorwaarden die door leerplicht zijn opgesteld en vul het aanvraagformulier in.

 

Voor de school is het essentieel dat we goed geïnformeerd worden door ouders over leerlingen met COVID-19 of verdenkingen ervan.

Bij een ziekte melding mogen we niet om de rede vragen, dit heeft te maken met de AVG. Doordat het bronnen en contact onderzoek van de GGD vertraagd plaatsvind, kunnen we er niet vanuit gaan dat we door de GGD gelijk op de hoogte gesteld worden van een positieve test. Om de juiste beslissingen te kunnen nemen en om grip te houden om de situatie willen we u met klem vragen om ons te blijven informeren zodat we tijdig kunnen handelen als dit nodig is.