Ziekmeldingen

Bij ziekte of andere onvoorziene omstandigheden vragen we de ouder(s)/verzorger(s) dit voor de lessen beginnen aan ons door te geven. Dit kan via absentie-dal@lentiz.nl of via het telefoonnummer 0174 – 62 47 10

Als de afwezigheid langer dan één dag duurt, is het belangrijk ons elke dag van afwezigheid te laten weten.

Voor kortdurende afwezigheid, bijvoorbeeld vanwege een bezoek aan een arts of orthodontist, kan de leerling vooraf een door de ouder(s)/verzorger(s) geschreven verklaring met handtekening inleveren bij de receptie.

Wil je bijzonder verlof aanvragen? Lees de voorwaarden die door leerplicht zijn opgesteld en vul het aanvraagformulier in.