Dalton College

In- en uitwisselingsprojecten

Leerlingen uit leerjaar 3 doen mee aan een in- en uitwisseling. Ze bezoeken een week een school in het buitenland, verblijven daar in een gastgezin en leren op deze manier en door de excursies over de cultuur van dat land. Aan deze projecten is ook een tegenbezoek verbonden: de buitenlandse leerlingen komen hier naar school in Naaldwijk en verblijven hier in het gastgezin. Ook hier doen de leerlingen mee aan de excursies die georganiseerd zijn en leren ze Nederland kennen door de ogen van een toerist.

De ervaring leert dat leerlingen een enorme ontwikkeling doormaken als ze aan een internationale uitwisseling deelnemen. Het is dan ook een project waarin onderwijs en leren de boventoon voeren: de leerlingen leren vreemde talen toepassen in het dagelijkse leven en komen in contact met andere culturen en onderwijssystemen. Een uitwisseling is niet te vergelijken met een schoolreis, het is een unieke en bijzondere leerervaring waarin je helemaal onder gedompeld wordt in de cultuur van dat land.

De leerlingen maken een flinke ontwikkeling door op het gebied van kennis en (interculturele)vaardigheden zoals: communiceren in het Engels, leren omgaan met verschillen, presenteren en onderzoek doen. Uiteraard zijn de daltonpijlers samenwerking, zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, effectiviteit en reflectie in het project verankerd.

Eerdere uitwisselingen vonden plaats met scholen in Portugal, Italië, Spanje, Polen, Tsjechië en Oostenrijk.