Dalton College

Global Citizen School

Wij zijn trotse eigenaren van het predicaat Global Citizen School. Wij hebben als doel leerlingen opleiden tot wereldburgers die goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij. Deze internationale activiteiten vormen een effectieve aanvulling op het reguliere lesrooster.

Onze school is continu in ontwikkeling om deze titel te behouden en leerlingen de school te laten verlaten met een Global Citizen-certificaat. Dit certificaat is een bewijs voor onze leerlingen dat ze zich bewust zijn van hun rol in de huidige internationale maatschappij. Over grenzen kijkend naar internationale mogelijkheden is een vaardigheid die niet alleen binnen het Westland zeer waardevol is.

Wereldburgers op Lentiz | Dalton College
Klinkt interessant, maar wat betekent het in de praktijk en waarom is het waardevol voor onze leerlingen nu en in de toekomst? Het kenmerk van Global Citizen is grensverleggend onderwijs. Hoe richt je dat onderwijs in, hoe haal je de rest van de wereld je klaslokaal in met als resultaat dat de leerlingen juist hun vleugels uitslaan?

Binnen Global Citizen komen onze daltonpijlers versterkt terug doordat onder andere samenwerking en verantwoordelijkheid ook binnen nieuwe internationale georiënteerde situaties aangeleerd wordt. Elk vak levert op verschillende manieren zijn bijdrage aan wereldburgerschap.

Erasmus Plus projecten in de onderbouw of in- en uitwisselingsprojecten in de bovenbouw brengt Global Citizen onderwijs in de praktijk en levert onvergetelijke momenten die tot ver buiten het klaslokaal reiken.

Wat levert dat uiteindelijk voor aantrekkelijk profiel op als Global Citizen leerling? Een jonge enthousiaste wereldburger die de frisse blik naar buiten richt en vaardigheden bezit die zullen bijdragen aan een mondiale samenleving!