Dalton

Ons daltononderwijs

Dalton is geen methode, geen systeem. Het is een manier van leven.
Wat de maatschappij nodig heeft, is mensen zonder vrees.

Voor bezoekers zijn deze teksten in onze aula blikvangers, voor de leerlingen en docenten herkenbaar. De uitspraken zijn afkomstig van de Amerikaanse pedagoge Helen Parkhurst, de grondlegger van het daltononderwijs.

Het daltononderwijs gaat ervan uit dat de school leerlingen adequaat voorbereidt op hun toekomst. We willen leerlingen kansen geven om te groeien, om eruit te halen wat erin zit. Maar wat heb je nodig om zonder vrees in de moderne wereld te functioneren? Voor een daltonschool is dat helder: samenwerken, verantwoordelijkheid, vrijheid, zelfstandigheid en reflectie. Naast dat je wordt opgeleid voor het behalen van een diploma, wordt er ook veel aandacht besteed aan deze vijf pijlers van het daltononderwijs:

Samenwerken

Samenwerken is erg belangrijk op een daltonschool. Door samen te werken leer je van en met elkaar, dit geldt voor zowel de leerlingen als de docenten. Ook leer je om rekening met elkaar te houden en leer je hoe je elkaar kunt helpen. Zo zie je als je door onze school heen loopt, in de meeste lokalen de tafeltjes in groepjes opgesteld staan. Kunnen samenwerken met iedereen is een belangrijke vaardigheid, zeker ook voor jouw toekomst. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend of makkelijk, maar met de hulp van je persoonlijke coach ga je zien dat je er steeds beter in wordt.

Verantwoordelijkheid

Er zijn op school duidelijke regels en grenzen. Binnen deze grenzen krijg je vrijheid en verantwoordelijkheid om je taken te maken, samen te werken, zelf een keuze te maken voor welke vakken je nog wat extra uitleg nodig hebt om activiteiten en initiatieven binnen de school te organiseren. Ook binnen het schoolwerk zitten veel mogelijkheden om keuzes te maken. Het past goed bij ons daltonderwijs om jou zelf te laten nadenken over hoe je iets wilt leren en hoe snel je door de leerstof heen wilt. Bekijk je een paar filmpjes, lees je een stuk tekst met vragen of leer jij het beste door met een opdracht zelf op onderzoek uit te gaan?

Zelfstandigheid

Je leert om zelfstandig aan de slag te gaan met de leerstof en de taken. Plannen en het maken en leren van het schoolwerk is hierbij belangrijk. Je leert om zelf oplossingen te zoeken en de juiste keuzes te maken. Uiteraard helpt je persoonlijke coach hierbij. Je coach begeleidt je ook in jouw ontwikkeling en leerproces. Zo stippelen jullie samen een uitdagende route uit waarin jij het beste uit jezelf kunt halen.

Reflectie

Reflectie is verantwoorden ‘wat je doet en waarom je het doet, zoals je het doet’. Nadenken over wat je denkt, voelt, wilt en doet en hiervan leren is de kern van reflectie. Bij onze school wordt er bijvoorbeeld gereflecteerd op gemaakte opdrachten: wat ging goed en wat kan de volgende keer beter? Waarom en hoe zijn de doelen van de opdracht behaald? Maar ook op sociaal gebied en op je persoonlijke ontwikkeling wordt regelmatig gereflecteerd, in een groep of individueel. Waar ben ik goed in en wat kan ik nog leren?

Effectiviteit

Effectief aan de slag met je schoolwerk. Wat is voor jou de beste manier om om te gaan met je maak- en leerwerk? Wat heb jij nodig om je leerdoelen te behalen? Tijdens de lessen wordt er veel aandacht besteed aan plannen, samenwerken en proberen de docenten je zo goed mogelijk te begeleiden.

Meer informatie

Heb je een vraag over onze school en ons daltononderwijs? Stel deze dan via dalton@lentiz.nl. Wij zorgen dat de juiste persoon contact met je opneemt.

We zijn lid van de Nederlandse Daltonvereniging (NDV) die eens in de vier jaar onze school bezoekt en dan het predicaat Daltonschool al dan niet verlengt. In 2018 is dit weer voor vier jaar aan onze school toegekend. Wil je graag meer weten over de Daltonvereniging? Lees dan het informatieboekje of bekijk een informatieve film van deze vereniging.

Informatieboekje NDV Film NDV