Dalton College

Belangrijke PowerPoint presentaties

Een aantal keer per schooljaar wordt u uitgenodigd voor een ouderavond. Hieronder kunt u de presentaties die tijdens de informatieavonden worden gedeeld per leerjaar terugvinden.

Dalton MAVO

Dalton HGL